De vier kwadranten voor de kwaliteit van content


Hoe meten we de kwaliteit van content? Wat is er voor zinnigs over te zeggen? Om de kwaliteit van content beter meetbaar te maken, stel ik vier kwadranten voor. Vier pijlers waarop we content kunnen scoren. We kunnen deze kwadranten voorleggen aan onze lezers en ze vragen een waardeoordeel te geven.
Zo krijgen we inzicht in hoe er eigenlijk over onze content wordt gedacht.  Hieronder een voorzet.

Vier kwadranten van content:

Vier kwadranten van content1. Competentie
In hoeverre dragen we met onze competentie – onze kennis – bij aan het beantwoorden van de vragen van onze lezers? Worden we door de lezers gezien als een betrouwbare en relevante bron?

2. Congruentie
In hoeverre klopt onze content volgens de lezer bij de organisatie? Is de content in overeenstemming met onze bedrijfscultuur?

3. Coherentie
Vormen alle uitingen een samenhangend geheel? Versterken ze kennis, houding en gedrag rondom onze organisatie? Hangen we overal een helder verhaal op?

4. Consistentie
Vertellen we consistent overal dezelfde boodschap, waardoor we herkenbaar zijn als organisatie? Zijn we consistent in onze uitingen en frequentie? Is het van een consistente kwaliteit?

Intern en extern
Deze vier kwadranten zijn bovendien te scheiden. De bovenste twee zeggen iets over de organisatie. De onderste twee zeggen iets over de manier waarop we onszelf naar buiten presenteren. Daarmee komen werkelijkheid en wenselijkheid dichter bij elkaar.

Competentie en congruentie:
De bovenste twee kwadranten gaan over onze kennis en kunde; competentie. En de vraag of onze content past bij onze organisatie. Dit zijn duidelijk interne kwesties. Om relevant te zijn voor de lezer moeten we onze kennis omzetten naar interessante content. Deze content moet ook in overeenstemming zijn met onze organisatie. Voor de lezer moet kloppen: wat we vertellen en hoe we het vertellen.

Coherentie en consistentie:
De onderste twee kwadranten gaan in op Coherentie en Consistentie. Is het een samenhangend verhaal? En weten we vast te houden aan ons verhaal? Dit zijn in eerste instantie externe kwesties. Ze draaien om de vraag of wat we intern hebben verzonnen, buiten ook zo overkomt.

Hoe kunnen we hier nu de kwaliteit mee bepalen?
Op basis van deze vier kwadranten kunnen we een waardeoordeel vragen aan onze lezers. Zij geven een cijfer voor Competentie, Congruentie, Coherentie en Consistentie. Hierdoor vallen valkuilen op.
Scoren we bijvoorbeeld goed op coherentie en consistentie, maar niet op competentie, dan weten we dat onze content niet optimaal bijdraagt. We vertellen eenvoudig gezegd telkens weer een samenhangend verhaal, maar met voor onze klanten nog een te laag kennisniveau.
Scoren we op coherentie, consistentie en competentie, maar niet op congruentie? Dan doen we misschien een te grote broek aan. We beschikken over de kennis om telkens weer een samenhangend verhaal te vertellen, maar de vraag is of het verhaal klopt bij onze organisatie.
Van Copy tot Content - Voor heldere en overtuigende teksten: De vier kwadranten voor de kwaliteit van content

Van Copy tot Content - Voor heldere en overtuigende teksten

Copywriting Blog van strategisch copywriter Dimitri Lambermont

donderdag 13 december 2012

De vier kwadranten voor de kwaliteit van content


Hoe meten we de kwaliteit van content? Wat is er voor zinnigs over te zeggen? Om de kwaliteit van content beter meetbaar te maken, stel ik vier kwadranten voor. Vier pijlers waarop we content kunnen scoren. We kunnen deze kwadranten voorleggen aan onze lezers en ze vragen een waardeoordeel te geven.
Zo krijgen we inzicht in hoe er eigenlijk over onze content wordt gedacht.  Hieronder een voorzet.

Vier kwadranten van content:

Vier kwadranten van content1. Competentie
In hoeverre dragen we met onze competentie – onze kennis – bij aan het beantwoorden van de vragen van onze lezers? Worden we door de lezers gezien als een betrouwbare en relevante bron?

2. Congruentie
In hoeverre klopt onze content volgens de lezer bij de organisatie? Is de content in overeenstemming met onze bedrijfscultuur?

3. Coherentie
Vormen alle uitingen een samenhangend geheel? Versterken ze kennis, houding en gedrag rondom onze organisatie? Hangen we overal een helder verhaal op?

4. Consistentie
Vertellen we consistent overal dezelfde boodschap, waardoor we herkenbaar zijn als organisatie? Zijn we consistent in onze uitingen en frequentie? Is het van een consistente kwaliteit?

Intern en extern
Deze vier kwadranten zijn bovendien te scheiden. De bovenste twee zeggen iets over de organisatie. De onderste twee zeggen iets over de manier waarop we onszelf naar buiten presenteren. Daarmee komen werkelijkheid en wenselijkheid dichter bij elkaar.

Competentie en congruentie:
De bovenste twee kwadranten gaan over onze kennis en kunde; competentie. En de vraag of onze content past bij onze organisatie. Dit zijn duidelijk interne kwesties. Om relevant te zijn voor de lezer moeten we onze kennis omzetten naar interessante content. Deze content moet ook in overeenstemming zijn met onze organisatie. Voor de lezer moet kloppen: wat we vertellen en hoe we het vertellen.

Coherentie en consistentie:
De onderste twee kwadranten gaan in op Coherentie en Consistentie. Is het een samenhangend verhaal? En weten we vast te houden aan ons verhaal? Dit zijn in eerste instantie externe kwesties. Ze draaien om de vraag of wat we intern hebben verzonnen, buiten ook zo overkomt.

Hoe kunnen we hier nu de kwaliteit mee bepalen?
Op basis van deze vier kwadranten kunnen we een waardeoordeel vragen aan onze lezers. Zij geven een cijfer voor Competentie, Congruentie, Coherentie en Consistentie. Hierdoor vallen valkuilen op.
Scoren we bijvoorbeeld goed op coherentie en consistentie, maar niet op competentie, dan weten we dat onze content niet optimaal bijdraagt. We vertellen eenvoudig gezegd telkens weer een samenhangend verhaal, maar met voor onze klanten nog een te laag kennisniveau.
Scoren we op coherentie, consistentie en competentie, maar niet op congruentie? Dan doen we misschien een te grote broek aan. We beschikken over de kennis om telkens weer een samenhangend verhaal te vertellen, maar de vraag is of het verhaal klopt bij onze organisatie.

2 reacties:

Op 2 januari 2013 om 08:43 , Anonymous Michael Bijnens zei...

Lijkt mij weer zo'n typisch neoliberaal halfwetenschappelijk andoend instrumentje uit de doorgeschoten managementcultuur. Ik denk dat je een lezer gewoon kunt vragen of hij een tekst graag gelezen heeft of niet. Ingewikkelde en omhooggevallen yuppentermen heb je daar niet voor nodig.

 
Op 2 januari 2013 om 09:15 , Blogger Dimitri Lambermont zei...

En hoe koppel je dan al die persoonlijke en subjectieve opmerkingen terug intern? Mevrouw A vond onze content waardevol. Meneer A vond het echter waardeloos? Als je als communicatie wilt aantonen dat de investering die wordt gemaakt in content daadwerkelijk accountable is, dan zul je daarvoor een systeem moeten gebruiken dat voorbij het subjectieve gaat. Daar is dit een voorzet voor.

En politieke voorkeuren zijn daarbij overigens volledig irrelevant.

 

Een reactie posten

Aanmelden bij Reacties posten [Atom]

<< Homepage